Kontrola provozuschopnosti chladírenských zařízení

V rámci kontrol chladírenských zařízení provádíme především tyto činnosti:

 

kontrola průmyslových chlazení

 

 

 

Pokud potřebujete kontrolu chladírenského zařízení, volejte 722 007 008!