Revize elektrických zařízení

V rámci revizí elektrických zařízení provádíme především tyto činnosti:

 

SILNOPROUD

revize elektroinstalace

revize hromosvodu

revize osvětlení

revize nouzového osvětlení

revize veřejného osvětlení

revize elektrických spotřebičů

revize ručního elektrického nářadí

revize strojů

revize fotovoltaických elektráren

SLABOPROUD

kontrola provozuschopnosti a funkční zkouška EPS

kontrola provozuschopnosti EZS

kontrola provozuschopnosti evakuačního rozhlasu

kontrola provozuschopnosti kamerového systému (CCTV)

 

VYSOKÉ NAPĚTÍ

revize trafostanice

 

 
 Nově také zpracujeme protokol o určení prostředí (protokol o určení vnějších vlivů).

 

Pokud potřebujete revizi svého elektro zařízení, volejte 722 007 008!