Revize veřejného osvětlení v obcích

Jedním z hlavních zaměření činnosti společnosti Revispol jsou revize veřejného osvětlení v obcích. Revize veřejného osvětlení bývá obcemi často opomíjena, přestože chybějící revize může v případě újmy způsobené na zdraví či majetku znamenat nemalé problémy.
  • Tuto činnost provádí společnost Revispol velmi operativně, vždy přesně podle požadavku konkrétní obce.
  • V případě zjištěných nedostatků Revispol nabízí i práce servisního technika, který zajístí požadovanou opravu veřejného osvětlení.
  • Revispol přebírá i zodpovědnost za hlídání termínů revizí - vedení obcí tím pádem s revizemi veřejného osvětlení nemá žádnou starost.
 
Termíny kontrol, revizí a údržby
Bezpečný a plný provoz veřejného osvětlení (VO) vyžaduje zejména:
pravidelné revize el. zařízení (ČSN 33 1500), které budou prováděny 1 x za 4 roky
dílčí revize zařízení VO 1 x ročně (vizuální kontrola, dotažení spojů, čistění, výměnu světelných zdrojů a poškozených částí)
obnovu nátěrů 1 x za 4 roky (stožárů, výložníků, rozváděčů apod.)
bezprostřední odstraňování následků poruch v závislosti na rozsahu a pracnosti
 
 
Pro obce jsme partnerem ... volejte 722 007 008