Kompletní revize všech zařízení

Revize plynových zařízení

V rámci revizí plynových zařízení provádíme:

Plynová zařízení je nutné pravidelně revidovat a kontrolovat, protože v důsledku jejich nedostatečné údržby a kontroly každoročně bohužel dochází i v Česku ke smrtelným případům. Umíme je zrevidovat všechna!

  • ‍revize plynofikace
  • revize plynovodu
  • revize kotlů (pouze v komerčních budovách. V bytech a rodinných domech revize kotlů neprovádíme.)
  • odborné prohlídky kotelen
  • kontrola detektorů úniku plynu

Revize při výměně či přepisu plynoměru bohužel neprovádíme! 

Pokud potřebujete revizi svého plynového zařízení, volejte 722 007 008!

baví nás naše práce

Související.

Contact us

Need a quote.