Jaké jsou výhody komplexních revizí

ROZDÍLNÝ PŘÍSTUP

V každém provozu je nutné provádět několik druhů revizí a kontrol. Zpravidla minimálně revizi elektrických spotřebičů a kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů. To je ale skutečně jen to nejnutnější minimum. Obvykle se jednom objektu sejde několik typů revizí elektro, revize plynu, tlaku, spalinových cest a několik typů kontrol provozuschopnosti požárního zabezpečení. A nezřídka se přidá ještě nějaké zdvihací zařízení.

A to je přesně práce pro Revispol, který zajišťuje revize komplexně, tedy vlastními silami provádí všechny druhy výše vyjmenovaných revizí. Na českém trhu je mnoho firem zaměřených na jednotlivé druhy revizí (např. jen elektro nebo plyn), ale ostatní si musíte zařídit jinde. Což přináší Vaší firmě jen vyšší náklady na organizaci a administrativu všech potřebných revizí. Nebo zvolíte variantu Revispol  

„Jistota, že máte hotové všechny revize, které máte mít”

‍Ten má dostatek odborníků na to, aby identifikoval a následně provedl všechny revize, které potřebujete. Všechny Vám předá v papírové podobě a následně ještě uloží na Klientskou zónu na webovém rozhraní, kam se dostanete z jakéhokoli zařízení připojeného na internet, evidenci svých revizí zkontrolovat nebo si rovnou stáhnout skeny svých revizí. Tak jednoduché to můžete mít…

Výhody komplexních revizí prováděných Revispolem:

  • ‍Jistota, že máte hotové všechny revize, které máte mít

  • Jeden kontakt a vše je zařízeno

  • Úspora nákladů na organizaci revizí

  • Úspora nákladů na administraci revizí

  • Nemusíte hlídat nově zaváděné předpisy či změny těch stávajících

POSLEDNÍ NA BLOGU

Související články

Proč provádět revize, když normy jsou nezávazné?

Během své praxe musíme mnohdy vysvětlovat, proč je nutné provádět revize, když normy ČSN, podle kterých je většina revizí prováděna, jsou nezávazné. Ano, to je pravda, normy jsou opravdu nezávazné. Celá věc má však jedno velké ALE…

Lhůty termínů revizí a kontrol

Aby revize měly svůj smysl, musí být prováděny pravidelně ve stanovených termínech. Základní přehled termínů revizí a kontrol přinášíme [...]