Články

Proč provádět revize, když normy jsou nezávazné?

Proč provádět revize, když normy jsou nezávazné?

Během své praxe musíme mnohdy vysvětlovat, proč je nutné provádět revize, když normy ČSN, podle kterých je většina revizí prováděna, jsou nezávazné. Ano, to je pravda, normy jsou opravdu nezávazné. Celá věc má však jedno velké ALE…

Jaké jsou výhody komplexních revizí

Jaké jsou výhody komplexních revizí

V každém provozu je nutné provádět několik druhů revizí a kontrol. Zpravidla minimálně revizi elektrických spotřebičů a kontrolu provozuschopnosti [...]

Lhůty termínů revizí a kontrol

Lhůty termínů revizí a kontrol

Aby revize měly svůj smysl, musí být prováděny pravidelně ve stanovených termínech. Základní přehled termínů revizí a kontrol přinášíme [...]