Proč provádět revize, když normy jsou nezávazné?

JAK JE TO S NEZÁVAZNOSTÍ

Během své praxe musíme mnohdy vysvětlovat, proč je nutné provádět revize, když normy ČSN, podle kterých je většina revizí prováděna, jsou nezávazné. Ano, to je pravda, normy jsou opravdu nezávazné. Celá věc má však jedno velké ALE…

Normy ČSN jsou nezávazné pouze do té chvíle, kdy se nestanou závaznými jinými (už zcela jasně závaznými) předpisy. A to se přesně děje. Máme zde zákony, vyhlášky, nařízení vlády a jiné obecně závazné předpisy, které dávají vlastníkům a provozovatelům zařízení určité povinnosti a odkazují na „nezávazné“ normy, které pak udávají podmínky a hodnoty, za kterých musí být zařízení provozována, aby byla bezpečná vůči osobám a prostředí ve svém okolí.

“Ano, to je pravda, normy jsou opravdu nezávazné. Celá věc má však jedno velké ALE…”

Už je vám jasné, kam to celé směřuje? Vypadá to jednoduše, ale pokud to má být opravdu správně, jednoduché to bohužel není.

CO TEDY S TÍM?

Celá problematika je dost široká, takže v dalších článcích se konkrétně věnujeme jednotlivým oblastem, jejich předpisům, lhůtám revizí a dokumentům, které musí mít provozovatelé zpracovány.  A pokud je Vám cokoli nejasné, zavolejte nám, rádi Vám poradíme a s Vašimi revizemi pomůžeme… abyste měli revize v pořádku a mohli se věnovat své své práci a firmě.

POSLEDNÍ NA BLOGU

Související články

Jaké jsou výhody komplexních revizí

V každém provozu je nutné provádět několik druhů revizí a kontrol. Zpravidla minimálně revizi elektrických spotřebičů a kontrolu provozuschopnosti [...]

Lhůty termínů revizí a kontrol

Aby revize měly svůj smysl, musí být prováděny pravidelně ve stanovených termínech. Základní přehled termínů revizí a kontrol přinášíme [...]