Lhůty termínů revizí a kontrol

JAK JE TO S NAČASOVÁNÍM REVIZÍ A KONTROL

Aby revize měly svůj smysl, musí být prováděny pravidelně ve stanovených termínech. Základní přehled termínů revizí a kontrol přinášíme níže:

Elektrická zařízení

U elektrických zařízení je důležité, jaké v jakém prostředí jsou revize prováděny. Každý objekt by měl mít za tímto účelem zpracovaný protokol o určení prostředí (nebo se používá také název protokol o určení vnějších vlivů), který pro Vás může Revispol případně také zpracovat.

Lhůty podle ČSN jsou pak následující:

REVIZE ELEKTRO

Revize elektroinstalace

Normální prostředí (např. kanceláře, menší obchody, bytové domy, atd.) - 5 let

Školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení - 3 roky

  • Prostředí studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou nebo s biologickými škůdci - 3 roky

  • ‍prostory určené k shromažďování více než 250 osob (obchodní, sport. a kulturní centra atd.) - 2 roky

  • prostředí pasívní s nebezpečím požáru, výbuchu nebo otřesy - 2 roky

  • prostředí mokré nebo s extrémní korozní agresivitou - 1 rok

„Aby revize měly svůj smysl, musí být prováděny pravidelně ve stanovených termínech.”

Revize hromosvodu

prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru 2 roky

ostatní prostory 5 let

Revize elektrických spotřebičů

skupina B - používané ve venkovním prostoru

držené v ruce Třída I - 1x za 3 měs., třída II a III 1x za 6 měs.

ostatní elektrospotřebiče 1x za 6 měsíců

skupina C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třída I 1x za 6 měsíců, třída II a III 1x za 12 měsíců

Ostatní elektrospotřebiče 1x za 24 měsíců

skupina D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely)

držené v ruce 1x za 12 měsíců

ostatní elektrospotřebiče 1x za 24 měsíců

skupina E - spotř. používané při administrativní činnosti

držené v ruce 1x za 12 měsíců

ostatní elektrospotřebiče 1x za 24 měsíců

Revize plynových zařízení

Výchozí revize před uvedením zařízení do provozu

Kontrola plynových zařízení 12 měsíců

Provozní revize 3 roky

Servisní prohlídka spotřebičů 12 měsíců

Školení obsluhy plynu 3 roky

Revize tlakových zařízení

(Revize tlakových nádob)

Výchozí revize Před uvedením do provozu

1. provozní revize TNS do 14 dnů po uvedení do provozu

provozní revize TNS 12 měsíců

vnitřní revize TNS 5 let

zkouška těsnosti TNS po otevření tlakového celku

tlaková zkouška TNS 9 let

školení obsluhy TNS 3 roky

Revize parních a horkovodních kotlů

Provozní revize 3 měsíce

Vnitřní revize 12 měsíců

Zkouška těsnosti po každé vnitřní revizi

Tlaková zkouška 9 let

Revize zdvihací zařízení

Jeřáby stavební, silniční vyložníkové, želežniční, lanové, hydraulické ruce nebo jeřáby v provozech s horkým a agresívním prostředím

revize 1 rok

revizní zkouška 2 roky

Jeřáby stohovací, u kterých se stanoviště obsluhy pohybuje svisle spolu s břemenem

revize 6 měsíců

revizní zkouška 3 roky

Jeřáby stohovací pracující v provozech s horkým nebo agresivním prostředím

Revize 3 měsíce

Revizní zkoušky 2 roky

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostní zařízení

všechna kromě EPS 12 měsíců

EPS 6 měsíců

Kontrola regálů 12 měsíců

Všechny výše uvedené revize Vám můžeme provést, stačí zavolat a domluvit se

POSLEDNÍ NA BLOGU

Související články

Proč provádět revize, když normy jsou nezávazné?

Během své praxe musíme mnohdy vysvětlovat, proč je nutné provádět revize, když normy ČSN, podle kterých je většina revizí prováděna, jsou nezávazné. Ano, to je pravda, normy jsou opravdu nezávazné. Celá věc má však jedno velké ALE…

Jaké jsou výhody komplexních revizí

V každém provozu je nutné provádět několik druhů revizí a kontrol. Zpravidla minimálně revizi elektrických spotřebičů a kontrolu provozuschopnosti [...]